8°C
TRABZON HAVA DURUMU8°C Yağışlı
BİZE ULAŞIN 0090 537 263 3826

Yazılar

Şalpazarı Araştırma Derneği

ŞALPAZARI KRONOLOJİSİ

- +

M.Ö. 1300 ler:Bütün Doğu Karadeniz Kolhis Krallığı yönetimine girdi.

M.Ö. 182: Sinop, Oru, Giresun ve Trabzon Pontus krallığının eline geçti.

M.S.69: Pontus Devleti Roma İmparatorluğu’na bağlandı. Dolayısıyla Şalpazarı Yöresi de Roma’ya bağlanmış oldu.

395:Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrıldı. Doğu Karadeniz Doğu Roma’nın payına düştü.

6.yüzyıl: Bölge Doğu Roma İmparatorluğu’na bağlı Khaldia Eyaleti’nin bir parçası olarak yerel derebeylerinin yönetimine bırakılmıştır.

1204: Doğu Karadeniz’de Kommenoslar  Devleti kuruldu.

XIV. yüzyıl başları: Kürtün, Torul hattından Maçka’ya uzanan dağlık kesim ve bunları akarsular vasıtasıyla sahile bağlayan vadi boyları başta Çepniler olmak üzere çeşitli Türkmen boylarının kontrolü altına girdi.

1332 Ağustosu: Ordu merkezli Hacıemiroğulları beyi olan Bayram Bey Ağasar Vadisi’nden geçerek Hamsiköy’e ikinci bir sefer düzenlemiş, ancak yenilerek çekilmiştir.

1367:Trabzon imparatoru Alexios, Ağasar Deresi’nden geçerek Harşit Vadisi’ndeki Çepniler üzerine saldırmış; çadırlarını yakıp esirleri kurtardıktan sonra geriye dönmüştür.

1456: Şah İsmail’in atası olan Şeyh Cüneyd ,Ağasar Vadisi üzerinden geçerek Trabzon’u kuşattı.

1461: Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethetti. Bu sırada Ağasar Vadisi Türkler’in elinde idi.

1486:Trabzon yöresinin en eski tahrir kaydı olan deftere göre Ağasar vadisi Çepni vilayeti sınırını oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Kürtün idari birimine tabidir.

1515: Ağasar Vadisi’ni de içine alan bölgeden 3000-5000 kişinin aileleriyle birlikte Şah İsmail’in taraftar toplamak için Anadolu’ya gönderdiği Nur Ali Halifeye katıdılar. Akhisar Deresi adı ilk defa resmi bir Osmanlı kaynağında geçti. Bu tarihte Ağasar Vadisi’nde bulunan yerleşim yerleri Alagavur, Sazaklı Karağaç, Dereköy, Çamkiriş, Kireç, Karaşeyh ve Karagürgen’dir. Bunlar Oğuz Köyü’ne bağlı mezra konumundadır.

1554: Bu tarihli tahrir defterine göre 1515 yılındaki mezralar kalabalıklaşmaya başlamıştır.

1560: Ağasar Vadisi’ndeki köyler belirmeye başlamıştır.

1566:Ağasar Vadisi’nin de içinde bulunduğu Kürtün yöresindeki Çepniler’in bir kısmı Kızılbaş ehibbası yani Safevi sempatizanı olmaları sebebiyle İran trafına göç ettiler.

1571:Şalpazarı Kasabası’nın nüvesi bu tarihte Kireç-Kalecik Köyü’ne yerleşmiş olan Hüseyinoğlu Ali ve kardeşi Yakup tarafından oluşturulmuştur.

1583:Ağasar Vadisi yerleşmeleri artık iyice oturmuştur. Alagavur (Alakafir) bugünkü Geyikli’nin merkezidir. Kalecik adıyla da anılan Kireç(Kireç nam-ı diğer Kalecik) Şalpazarı’nın merkezidir.

1636: Ağasar Vadisi’ne yakın köylerden Çamkiriş’e tabi Mütevelli adlı köyden on dört kişinin kendilerini cebeci, yeniçeri, topçu gibi askeri unvanlarla yazdırdıkları tespit edildi.

1643: Bugünkü Şalpazarı’nın çevrelediği alan Akhisar Köyü adıyla  Görele’ye tabidir.

1711 Ekimi: Ağasar Vadisi’ni de içeren Görele Kazası’ndan askeri zümre mensubu olduğu anlaışlan bir grup yöreyi yağmaladılar.

1719: Üçüncüoğılları ailesinden Osman adlı biri Ağasar Vadisi dolayını ve  Görele’yi yağmalayıp halkı rahatsız ederek bölgeden kaçmalarına neden oldu.

1809: Akhisar sınırları içinde bulunan yerleşim yerleri Vakfıkebir’e bağlandı.

1874: Şarlı Nahiyesi kuruldu ve Oğuz, Şarlı, Akhisar bölgelerine ait köyler bu nahiyeye bağlandı.

1877-78: Kireç Köyü Pazar yeri konumunu kazandı.

1902: Bu yıldaki salnameye göre Şarlı(Beşikdüzü) Nahiyesi’nden bahsedilirken buraya beş saat mesafede Şar Pazarı adlı bir başka pazaryerinin varlığından bahsedildi.

1914:Şalpazarı Vakfıkebir’e bağlı bucak haline getirildi, daha sonra bu teşkilat kaldırıldı.

28.07.1916: Şalpazarı Ruslar tarafından işgal edildi.

14-15.02.1918: Şalpazarı Rus işgalinden kurtuldu.

1925: Büyük Kış’ta Geyikli’de çığ düşmüş ve ölenler olmuştur.

1927: Bucak teşkilatı tekrar kuruldu.

07.12.1953: Şalpazarı 4-1945 Sayılı kararı ile tam teşekküllü bucak haline getirildi.

02.06.1968: Şalpazarı Belediyesi kuruldu. Hüseyin Hasan CENGİZ,  Şalpazarı’nın ilk bağımsız belediye başkanı seçildi.

09.12.1973: Yerel seçimlerde Hüseyin Hasan CENGİZ, Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

11.12.1977: Yerel seçimlerde Hüseyin Hasan CENGİZ, Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

29.04.1981: Geyikli’de PTT acenteliği açıldı.

25.03.1984: Yerel seçimlerde Mustafa KARABAYIR, Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

22.10.1984: Geyikli’ye ilk elektriğin verildiği tören günü.

07.12.1987: Şalpazarı ilçe oldu.

02.08.1988:H.İ.TÜRKOĞLU, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

05.08.1988: İlçe teşkilatı tamamlandı.

26.03.1989: Yerel seçimlerde Hüseyin Hasan CENGİZ, Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

27.09.1990:Ahmet HELVACI, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

05.09.1991: Şahin BAYHAN, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

27.09.1991: Geyikli Belediyesi kuruldu.

19.02.1992: Ali MANTI, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

07.06.1992:Ahmet Nuri BELDÜZ Geyikli Belediye Başkanı seçildi.

08.03.1993: Nafiz KAYA, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

27.03.1994:Yerel ara seçimlerde Hüsnü KAYA (ANAP), Şalpazarı Belediye Başkanı;  Ahmet Nuri BELDÜZ Geyikli Belediye Başkanı seçildi.

12.09.1994: Aydın ÖLMEZ, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

09.06.1995: A.T. İMAMGİLLER, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

20.05.1996: Murat BULACAK, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

25.10.1996: Geyikli Çok Programlı Lisesi açıldı.

03.11.1996: Yerel ara seçimlerde Ahmet Yüksel GÜLAY Geyikli Belediye Başkanı seçildi.

14.11.1997: Ahmet ATILKAN, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

18.04.1999: Yerel seçimlerde Mehmet MUHCU(AKP), Şalpazarı Belediye Başkanı; Ahmet Yüksel GÜLAY Geyikli Belediye Başkanı seçildi.

25.12.2000: Süleyman YILDIRIM, Şalpazarı kaymakamı oldu.

27.02.2002: Halil KARBUZ, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

28.03.2004: Yerel seçimlerde Mehmet MUHCU (AKP), Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

18.04.2005: Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

29.03.2009: Yerel seçimlerde Fehmi CENGİZ (MHP), Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

04.09.2009: Soner ZEYBEK, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

14-15.06.2010: Sel ve heyelan sonucu pek çok ev ve ahır zarar gördü.

12.09.2012: Zihni YILDIZHAN. Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

30.03.2014: Yerel seçimlerde Refik KURUKIZ (MHP), Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

05.09.20014: Cafer SÖNMEZ, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

8.07.2016: Şalpazarı’nda sel, Doğancı’da 1 can kaybı

01.12.2016: Murat BEŞİKÇİ, Şalpazarı kaymakamlığına başladı.

31.03.2019: Yerel seçimlerde Refik KURUKIZ (MHP), Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

25.11.2019: Uğur ÜNSAL, Şalpazarı kaymakamı olarak atanmıştır.

09.08.2021:Zekeriya Murat ŞAHAN, Şalpazarı kaymakamlığına atandı ve 06.09.2021 tarihinde göreve başladı.

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.

avatar
28Aralık